Rólunk

A Bojtár Népzenei Egyesület 2000. december 11-én alakult immáron több, mint húsz éve. Akkoriban városunkban, Budakeszin nem volt magyar folklór hagyományokat ápoló civil szervezet. Az elhivatottak vagy oktatási intézményekben vagy szervezet nélküli, baráti közösségekben tevékenykedtek és tanították a népi hagyományok iránt érdeklődő gyermekeket népzenére és a népdalok ismeretére. Alapítóink Danhauser Zoltán (szakmai irányító, a Jánosi zenekar tagja és a Budakeszi Czövek Erna Zeneiskola hegedűtanára) valamint Szabó Mihály (az egyesület első elnöke) civil támogatóként megalapították többedmagukkal az egyesületet azon céllal, hogy a sok éve tartó pedagógiai munkát megtámogassák egy jogi keretek között működő, szélesebb támogatói kört és pályázati forrásokat befogadni tudó civil szervezettel. Danhauser Zoltán hosszú éveken keresztül eredményes szakmai munkát végzett az egyesületben, melynek eredményeképpen a gyermekeiből és a tanítványaiból alakult a Rojtos Zenekar; valamint a cseperedő gyermeklányokat tömörítő Csicsóka népdalkör számos hazai és nemzetközi fesztiválon vett részt, gazdag élményt nyújtva az egyesülethez tartozó fiataloknak.

Ehhez a szakmai műhelyhez csatlakozott 2001-ben Bokor Józsefné Rapolder Ildikó, budakeszi óvónő által szervezett és a Menczinger házaspár által oktatott, nagycsaládok gyermekeit és szüleit tömörítő néptánccsoport, amely maga is a Bojtár nevet vette fel. A hosszú évek alatt számos tag, növendék és támogató táncmester dolgozott együtt az egyesülettel, amelynek tevékenységei közül a legnépesebbnek a néptáncoktatás bizonyult. Menczinger Tibor és felesége Bokor Andrea, saját életútjukat alapul véve, elkötelezetten hittek a tánc – és azon belül is a néptánc – személyiségformáló és közösségteremtő erejében. Látásmódjukat a Kertészeti Egyetem Táncegyüttesében és a Bihari János Táncegyüttesben eltöltött évek alapozták meg. Hálával és büszkeséggel emlegetik és adják tovább egykori mestereik: Novák Ferenc „Tata”, Foltin Jolán, Neuwirth Annamária és Lelkes Lajos példamutatását és a tőlük tanultakat.

A népzenei hangszeres oktatás és a népdaltanítás most is jelen van az egyesület életében, de napjainkra a néptáncoktatás vált a meghatározó profillá. 2012-től Pataki Péterné Szlabóczky Krisztina vette át az egyesület vezetését. Krisztina a kezdetektől fogva aktív, nagycsaládos szülőként összefogta a közösségünk gazdálkodását, szervezte programjainkat és el nem múló érdemei vannak az egyesület alapbázisát jelentő szülői közösség összetartásában. Az évtizedek alatt kialakult oktatási modellben a gyermekek óvodás kortól fiatal felnőtt korig, az iskolai tanévben, heti egy próbával és évente egy tánctáborban való részvételi lehetőséggel sajátítják el a néptánc hagyományokat és a népszokásokhoz kapcsolódó ünnepkörök szokásait. Munkánkat meghívott vendég mesterek is segítették, akikkel történő közös munkavégzés az együttes táncosaiban az elhivatottságot és a tánc szeretetét mélyítette tovább. Hortobágyi Gyöngyvér, Végső Miklós, Lengyel Szabolcs, Jánosi Attila és felesége Fehér Noémi hiteles, szuggesztív interpretálásai felejthetetlen emlékeket hagytak a táncosokban. Az együttes élővé tette a településen a betlehemezés és a húsvéti locsolkodás hagyományát. Aktív fellépője a helyi és a Zsámbéki-medence környező településeinek kulturális programjain. Budakeszi város egyik testvérvárosának, Westenholznak a néptáncegyüttesével hosszú évek óta barátságot ápol az egyesület, biztosítva, hogy Budakeszi város német nemzetiségi hagyományai is élők maradhassanak. 

Egyesületünket és egyben Danhauser Zoltán és Menczinger Tibor munkáját a város 2009-ben a Budakeszi Ifjúságáért díjjal ismerte el. Az egyesület tánccsoportja Menczinger Tibor vezetésével 2014-ben a Martin György Néptáncszövetség által rendezett minősítésen Minősült kategóriát kapott. Az egyesület életébe aktívan bekapcsolódó családok erős támasza nélkül az elért eredményeink nem valósulhattak volna meg.

A közelmúltban megtörtént oktatói generációváltás után az egyesület új jövőképének megformálása zajlik. Az egyesület a néprajz, a népzene és tánckultúra ismeretén kívül a kiscsoportos tehetséggondozásnak is helyet kíván adni.